Verbintenisviering van 26 januari 2020

Verbintenisviering van 26 januari 2020 

De Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen (DLV) ging van start op 8 augustus 2018 toen veertien leken zich met de Orde van de Predikbroeders verbonden. Nog geen twee jaar later beslisten Kristel, Paul, Marie-Jeanne, Tommy en Stephan om zich na hun vorming ook met de Orde te verbinden. Op zondag 26 januari 2020, zaten paters en zusters, familie en vrienden in de kapel van Filosofenfontein in Heverlee waar de stralende zon door de grote ramen naar binnen scheen. De Dominicaanse kaars, die eraan herinnert dat de Orde 800 jaar geleden werd gesticht, werd in processie binnengedragen en aangestoken terwijl we zongen “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”. Matteüs vertelt hoe Jezus zijn leerlingen riep en hoe ze alles achterlieten om Hem te volgen. “Geen knechten, vrienden noem Ik u, Mijn woord zal door uw mond gaan.” Verkondigen wat je in je hart hebt overwogen, is de opdracht van de Predikbroeders. In zijn homilie stelde pater Marcel Braekers: “Onze tijd heeft vooral behoefte aan vrouwen en mannen die de nieuwe tijd goed aanvoelen en de sterke en zwakke punten ervan doorzien. We hebben behoefte aan mensen die met beide voeten in de huidige stroming staan en daarin sporen van spiritualiteit opzoeken. Er is nood aan reflectie, aan nieuwe ideeën, aan echt denken over deze tijd.” We zongen de Dominicaanse Litanie om ons in te schrijven in de rijke Dominicaanse geschiedenis. Hierna nodigde Annemie, voorzitter van DLV, Kristel, Paul, Marie-Jeanne, Tommy en Stephan uit om samen de gelofte uit te spreken en ze daarna individueel te bevestigen. De nieuwe lekendominicanen kregen de gebedssjaal en gingen samen met de andere lekendominicanen rond het altaar staan. Na de voorbeden en het Onze Vader zongen we het Salve Regina en baden we de Dominicaanse zegenbede. Marie-Jeanne en Tommy bedankten de aanwezigen, het koor, de dirigent en de organist van Filosofenfontein. Ze nodigden iedereen uit voor de receptie. Familie en vrienden feliciteerden de nieuwe lekendominicanen bij een drankje en een hapje. Het deed ons veel plezier dat Franstalige lekendominicanen van de Belgische provincie en leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) naar Heverlee waren gekomen om getuige te zijn van deze verbintenisviering. 

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !