Vijfde zondag van Pasen

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 02-05-2021
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Iemand vertelde me dat hij elke dag als een klein wonder ziet... Een mirakel.

Al te vaak vergeten we dat het leven geen recht is. Het is een geschenk. Een mirakel van elk moment. Het leven is voor een mens nooit vanzelfsprekend. Het is een gave van God. En wat meer is —ook al leven we— onze maatschappij vraagt vreemd genoeg meer... Meer leven! Dit is een van de "bevelen" van onze maatschappij van overconsumptie die we om ons heen horen: het leven intensiveren, van het leven genieten, meer leven, het huidige moment vollediger beleven... Helaas, de uitnodiging om het leven te intensiveren is vaak een uitnodiging om gewoon plezier te hebben, te ontspannen...

Lees meer

Derde Zondag van Pasen (B)

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 18-04-2021
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Vorige week hoorden we dat de apostelen zich hadden opgesloten. Hun sterke man Jezus had hen verlaten. Hoe moet het nu verder. Ze praten met elkaar over vroeger en hoe goed het toen was. Veel van wat ze konden herinneren, maakte hen blij, maakte hen zachter. Afscheid nemen van een goede vriend of van naaste familielid, we kennen het allemaal. Allerlei verhalen flitsen door je heen. Ja wat was dat fijn toen we samen op reis waren. Heerlijke momenten ook om samen aan tafel te zitten en te vertellen over vroeger en zoveel herinneringen ophalen. Het is van alle tijden.

Lees meer

Beloken Pasen

De Handelingen vertellen over de eerste christenen. Met hart en ziel delen ze alles met elkaar.  Ik ben het toch niet zeker of het in de eerste christelijke gemeenschappen alles rozengeur en maneschijn was en dat niet altijd alles met anderen werd gedeeld. Lucas wil duidelijk maken dat christen zijn, ook eisen stelt. Christen zijn vraagt, inzet, samenhorigheid, zorg, is anders gaan leven, dus niet alleen voor zichzelf, maar met zorg voor je medemensen. Christen zijn is breken en delen. De apostelen hadden zich opgesloten. Ja, ze hadden Jezus in de steek gelaten.

Lees meer

Palmzondag

Auteur: Francis Akkara
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: 'Gaat naar het dorp, daar vóór u, en het eerste dan ge zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maakt die los en brengt ze bij Mij.

Lees meer

33de zondag van het jaar (A)

Didier Croonenberghs
Zondag 15 november

Wat had je over je willen zeggen... bij je grafrede?

Dit is de nogal radicale vraag die ik vaak stel aan mensen die ik begeleid, ongeacht hun leeftijd! Wat willen we achterlaten als de dood —als een dief— komt? Het gaat er niet om dat we ons nu schuldig voelen of spijt hebben van alle keren dat we beter hadden kunnen liefhebben... maar om onszelf af te vragen: "Wat doen we nu om onze geliefden met woorden van vreugde over ons te laten spreken?" Is het nodig om nu al verdiensten te verzamelen? Moeten we nu geweldige dingen doen? De boodschap van de gelijkenis is verrassend en in werkelijkheid binnen ieders bereik. De dienaar die in de vreugde van zijn Meester treedt, is gewoonweg "trouw geweest aan een paar dingen"!

Iemand in de avond van zijn leven zei ooit tegen me: "Ik denk dat ik mijn leven heb gemist". Deze persoon herkende geen bepaald talent voor zichzelf... maar hij was toch het voorbeeld van de dienaar, nederig en trouw in kleine dingen! Ook al zijn sommige mensen soms hard voor zichzelf en denken ze dat hun leven een mislukking is, het Evangelie herinnert ons eraan dat er in ieder van ons, op elke leeftijd, delen van onze persoonlijkheid zijn die nog steeds kunnen rijpen, groeien, verbeteren met de tijd...

Lees meer...

29de zondag van het jaar (A)

Dries Ghesquiere
Zondag 18 oktober
Sint Paulus - Antwerpen

Lieve mensen,

Toen ik het evangelie las van deze zondag, dacht ik bij mezelf. Hoe kan ik met dit evangelie iets over Missiezondag zeggen. Jezus is een man waar je rekening mee moet houden. Hij staat wel tussen 2 politieke vuren. De farizeeërs zijn tegen de belasting die de Romeinse overheersers heffen en de algemene bevolking is het met hen eens.

Lees meer...

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij doen ons best om u verder te helpen.

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message