Kerstvieringen en kerstzingen

Klooster: Dominicanen Knokke
Datum: 24 december | 26 december

KERSTMIS BIJ DE DOMINICANEN.

Na een “coronapauze” van drie jaar is  er opnieuw op  Kerstavond  zaterdag 24 december om 18uur een FAMILIEVIERING.

We nodigen vooral de jonge gezinnen met kinderen uit om samen Kerstmis te vieren.
Op zondag 25 december zijn de vieringen zoals gewoonlijk
Gezongen mis om 9u30.
Plechtige eucharistieviering om 11uur met medewerking van het koor Schola Gregoriana Dominicana

Dirigent is Ad van de Wege.

Allerheiligen

Klooster: Dominicanen Knokke
Datum: 1 november

Allerheiligen bij de Dominicanen

Op 1 NOVEMBER is er enkel eucharistieviering om 11u opgeluisterd door de SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA o.l.v Ad van de Wege.

Er is geen avondviering op maandag 31 oktober.

Toekomst voor het christendom

Klooster: Dominicanen Knokke


Guido Van Heeswyck is emeritus prof filosofie aan de UA en KULeuven. In de zomerlezing van 10 augustus “Welke toekomst voor het christendom” in de kerk van de Dominicanen,  schetste hij in grote lijnen de ontwikkelingen die zich de voorbije decennia hebben voorgedaan in het maatschappelijke en culturele leven in onze contreien. Deze evoluties hebben een duidelijke weerslag op de religieuze beleving. Niemand kan voorbij de krimp die zich in het hele gelovige leven heeft voorgedaan. Het historisch overzicht dat hij schetste gaf inzicht in de verschillende vormen van geloofsbeleving in de laatste jaren. Het geloofsleven vandaag wordt gekenmerkt door een “ongelijktijdige gelijktijdigheid”. Er zijn zowel nog enkele sporen van het heilig roomse leven merkbaar, als we de vernieuwing van het Vaticaanse concilie in de jaren 60 hebben verwelkomd als we vandaag het grootscheepse afhaken van kerk en geloof meemaken. Inzicht in de complexiteit van de huidige situatie geeft zin voor relativiteit. Dat geldt zowel voor de historische vormen van geloofsleven als het tegelijk bewust maakt van de mogelijkheden die we vandaag onderkennen. Het besef dat alle gebruiken en rituelen, maar ook  de opvattingen inzake geloof tijdsgebonden zijn, betekent een belangrijke bevrijding. Tegelijk maakt het op een nieuwe wijze bewust van ieders verantwoordelijkheid. 

Ignace Dhert

 

Religie en kunst

Op 20 juli ontmoetten we  Christiaan Wittebroodt die ons vertelde over religie en kunst. Hij kijkt naar kunst met een rustige, beschouwende maar ook kritische blik.

Hij gaf een originele interpretatie van de evolutie van de religieuze en spirituele kunst van 1900 tot heden. Hij verwoordde de samenhang tussen fundamentele veranderingen in de cultuur en het tot stand komen  van nieuwe uitdrukkingsvormen. Religieuze kunst is ingebed in wat zich de ‘de laatste eeuw maatschappelijk en in de geest van de mensen heeft afgespeeld’.

De kerk heeft haar greep op de kunst en zinzoekers verloren. Wittebroodt wees op de spanning tussen het authentieke gebruik van elementen uit de christelijke iconografie en het gebruik ervan, vaak willekeurig en eigenzinnig in een heel andere betekeniscontext, of op een symbolische uitgeholde wijze.

Zijn betoog werd aanschouwelijk ondersteund met beelden van twintigeeuwse kunstcreaties. Nadien was er nog gelegenheid om met de spreker en met elkaar na te kaarten tijdens een gezellige receptie.

Lut De Brauwer

 

Goede week en Pasen 2022

Klooster: Dominicanen Knokke
Datum: Pasen 2022


Witte Donderdag 14/4 om 19u.
Agapé (vriendschapsviering) 
“Samen aan tafel”
Wij gedenken Jezus’ laatste avondmaal: “U heb ik vrienden genoemd”. Wij vieren zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Met medewerking van de  SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA o.l.v. Ad VAN DE WEGE.

Goede Vrijdag 15/4 om 19u.   
“In uw handen”
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. Solidair met Jezus’ lijden en met alle lijden in eigen midden en wereldwijd.
Met medewerking van Bart Tanghe.

Stille Zaterdag 16/4 om 19u.   
“Paaswake”
Feest van het licht en viering van het doopsel.

Opgeluisterd door de SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA o.l.v. AD VAN DE WEGE.

Pasen 17/4 om 9u30.  
“Gezongen mis”

Pasen 17/4 om 11u.  
“Plechtige eucharistieviering”

Opgeluisterd door de SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA o.l.v. AD VAN DE WEGE.

 

Kerstvieringen en kerstzingen

Klooster: Dominicanen Knokke
Datum: 24 december | 26 december

Beste mensen,

We geven jullie graag enkele mededelingen ivm met de kerstvieringen in deze Dominicanenkerk.

Het plan was om op 24 december opnieuw een familieviering te brengen. Gezien de huidige maatregelen opgelegd door de federale regering en mede door het feit dat men liever niet veel kinderen wil samen brengen, moeten wij deze viering annuleren. Dit is met spijt in het hart.

Op Kerstdag zelf is er om 9u30 een gezongen eucharistieviering met Nederlandstalige liederen. Om 11u is er een eucharistieviering met medewerking van het koor Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Ad van de Wege en met Chantal De Jaegher. Er is geen avondmis die dag om 18u. Op zondag 26 december is er om 11u “kerstzingen“ met het Schola Gregoriana Dominicana o.l.v Ad van de Wege. Er is  ook mogelijkheid tot communie. We hopen U talrijk te mogen ontmoeten.

Zaterdag 25 december
9u30
: Nederlandstalig gezongen mis.
11u: Plechtige eucharistieviering.

Zondag 26 december
11u:
Kerstzingen.

 

Orgelconcert

Klooster: Kerk Paters Dominicanen
Adres: Sparrendreef 91 8300 Knokke
Datum: Zaterdag 2 oktober 2021 16u.

Jacques Maertens, eredirecteur van Maak, eindigt zijn professionele loopbaan met en Orgel Concert, zaterdag 2 oktober, om 16u.

Zomerlezingen : identiteit

Klooster: Dominicanenkerk - Het Zoute

Zomerlezingen : identiteit 

Onder deze titel gingen deze zomer twee voordrachten door georganiseerd door de Dominicanen.  Bedoeling was na te denken over een thema dat ons allen op de een of andere manier raakt. 

De laatste decennia is veelkleurigheid een opvallende kentrek van onze samenleving geworden. Ook de diversiteit van religies en levensbeschouwingen behoort tot onze dagelijkse leefwereld. Sommigen verheugen zich in deze verscheidenheid. Ze vinden het een verrijking in vergelijking met de éne, zaligmakende waarheid die vroeger het hele leven bepaalde. De vreemde kleur of taal van de ander brengt leven in de brouwerij, nodigt uit om contact te zoeken. Anderen vinden dit niet zo comfortabel. Ze voelen zich gestoord in hun vertrouwde doen en laten. De ander houdt er eigen gewoonten op na, vindt andere zaken vanzelfsprekend die ons nerveus kunnen maken. 

Lees meer

Zomerlezingen : identiteit

Klooster: Dominicanenkerk - Het Zoute
Datum: Dinsdag 20 juli om 20u. | Dinsdag 10 augustus om 20u.


Identiteit... Weten we dan niet meer wie we zijn? Waar de plek ligt waar we ons leven willen leiden? Welke de waarden en normen zijn die onze levensstijl veilig stellen? Vanzelfsprekend toch!? Dus ... toch liefst naar een katholieke school ?  Die vanzelfsprekendheid bestaat al lang niet meer. We leven met andere culturen en godsdiensten samen. Sommigen voelen zich hierdoor bedreigd. Het vreemde, ongekende boezemt angst in. Is  samenleven met mensen uit een andere cultuur of godsdienst wel mogelijk ?  Misschien denk je : mensen die zich christen noemen staan toch open voor iedereen ? Maar moeten we tegelijk niet onze eigen traditie veilig stellen ?
De meningen zijn heel uiteenlopend.  Twee avonden om de visies hopelijk wat aan te scherpen.

Lees meer

Heropening van de Dominicanenkerk

Klooster: Knokke
Adres: Sparrendreef - 8300 Knokke
Datum: 12-13 juni


Nu de pandemie stilaan of bijna overwonnen is en wij terug de vrijheid hebben om samen te mogen vieren, groeit het verlangen om samen te komen.
Langs deze weg nodigen de paters en de leden van de Dominicaanse Familie jullie allen uit bij de heropening van de Dominicanenkerk.
We gaan van start met de weekend vieringen op 12 - 13 Juni, op zaterdag om 18u. en op zondag om 9u.30 en 11u.
We zien er allen naar uit om elkaar terug te mogen ontmoeten in de ons zo vertrouwde Dominicanenkerk in Knokke.

 

Vieringen opgeschort

Bij besluit van de pastorale werkgroep worden de religieuze diensten en vieringen opgeschort, zowel in de week als tijdens de weekends, en dit vanaf Zondag 1ste november, tot nader order.
Iedereen is elke dag van de week van harte welkom voor een gebed, een moment van stilte of bezinning.

 

Onze Lieve Heer Hemelvaart en Pinksteren

Daar de vieringen voor de komende hoogdagen nog niet in de kerk kunnen plaatsvinden bieden wij jullie graag een alternatief aan.
Op de hoogdag van Onze Lieve Heer Hemelvaart ontvangt U bij uw  kerkbezoek een bezinningstekst.

Op Pinksteren wordt  er vanaf 10u tot 12u30 een multimediale bezinning gepresenteerd. De teksten en beelden worden ondersteund door cantates en koralen rond het thema Pinksteren.

 
  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !