Dominicanen Knokke

Kerstmis

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 25-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024

We beleven dramatische tijden. De vrede waarin we ons decennia lang in West Europa geborgen wisten is niet langer vanzelfsprekend. Het oorlogsgeweld schuift onze richting op. De spanning tussen de grootmachten neemt toe. Vandaag voelen we ons nog veilig. Maar er is ook groeiende onzekerheid.  

Lees meer...

4e zondag van de Advent

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Lc 1, 26-38

 “Alles begint bij luisteren”. Zo klinkt het steevast als aankondiging van het VRT radionieuws in Vlaanderen. Luisteren vergt aandacht. Kritische aandacht. Fake news loert om elke hoek. Betrouwbare informatie is van kapitaal belang. Het richt ons leven in de richting van de hoop of van het cynisme.

Lees meer...

2e zondag van de Advent

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 10-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11 | 2 Pe. 3, 8-14 | Mc. 1, 1-8

Verleden week zaterdag is de bekende Vlaamse voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert ten grave gedragen. Waarschijnlijk zullen velen onder jullie zich nog haar programma rond het Marcusevangelie herinneren. In haar eentje bracht ze jarenlang, vanaf de tachtiger jaren van vorige eeuw, in stampvolle parochiezaaltjes, grote theaters en kerken, de volledige tekst van Marcus.

Lees meer

34e zondag | Christus Koning van het heelal

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 26-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Mt 25, 31-46

Eindelijk is er even een pauze in de oorlog tussen Israëli’s en Palestijnen. Even ademhalen te midden van zoveel geweld overal in de wereld. Maar vandaag geeft het ons even een moment van rust. Laat het toch stoppen, al dat geweld. Er is al zoveel geweld in de wereld, geweld zonder maat en zonder onderscheid, maar als een vicieuze cirkel zonder uitzicht.

Lees meer...

Allerheiligen

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 01-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: 1 Joh 3,1-3; Mt 5, 1-12

Het gaat er heftig aan toe in deze dagen. Dagelijks worden we geconfronteerd met de ellende waarvan mensen het slachtoffer zijn. Opgesloten in schuilkelders, op de vlucht voor voortdurend geweld. Het mogelijk verlies van dierbaren is voor mensen in oorlogsgebieden een onophoudelijke bedreiging, die elke vorm van normaal leven onmogelijk maakt. Sommige mensen willen het niet meer horen of zien, al die angstaanjagende situaties. Want het houdt maar niet op. En het komt steeds dichterbij.

Lees meer...

29e zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 22-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes. 45, 1.4-6; 1 Tess1, 1-5b; Mt. 22,15-21

Ik betrap me soms op het feit dat ik grootse opvattingen verdedig over de inzet voor de minsten in onze samenleving. Maar tegelijk stel ik me de vraag: doe ik daar wel genoeg voor? Maak ik mij er in de praktijk niet te gemakkelijk van af? Ik meen dat het de beroemde filosoof Levinas was die daarover zei: “Ons hart opent zich gemakkelijk voor de armen en de daklozen. Onze portemonnee al moeilijker. En de deuren van ons huis het allermoeilijkst. Want dan wordt het tapijt vuil.” Een treffende verwoording van geloof zonder de werken of woorden zonder de daden of idealisme zonder de praktijk.

Lees meer

27e zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 08-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes. 5,1-7; Fil. 4,6-9; Mt 21,33-43.

Het zijn dreigende woorden die we te horen krijgen. Zowel bij de profeet Jesaja als bij Matteus. Ze hebben het over een wijngaard. In de bijbel heeft de wijngaard een uitgesproken symbolische betekenis. De wijngaard is de plaats waar geliefden elkaar vinden, het is de plek waar mensen in vreugde  en warmte samen zijn.

Lees meer...

25e Zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Vandaag komen we samen in de symbolische schaduw van een vruchtbare wijngaard, waar een genadige landeigenaar ons diepgaande lessen geeft over Gods koninkrijk en Zijn grenzeloze genade. Maar telkens als ik over deze gelijkenis nadenk, merk ik dat ik me zorgen maak over de vermeende oneerlijkheid van de acties van de landeigenaar. Ik vermoed dat velen van jullie dit gevoel delen. Laten we ons, ondanks onze mogelijke teleurstelling, verdiepen in de symboliek van de "arbeiders in de wijngaard" en proberen doorheen de levendige beeldspraak de diepe belichaming van Gods grenzeloze vrijgevigheid te begrijpen.

Lees meer

22e zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 03-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Het lijkt wel dat ons geloof gebouwd is op een groot misverstand. Het misverstand dat Jezus gekomen is om door zijn lijden en kruis de mensheid te redden. Zo zeggen we het in onze geloofsbelijdenis: die geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. De enige andere verwijzing naar zijn leven luidt: Geboren uit de maagd Maria. Met die twee zinssneden wordt zijn openbaar leven samengevat.

Lees meer...

21e zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 27-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes. 22, 19-23 | Rom.11, 33-36 | Mt.16, 13-20

We horen iedere week een evangelieverhaal. Meestal zijn we ons weinig bewust dat elke evangelist verhalen neerschreef ten gebruike van zijn eigen christelijke gemeenschap. Opdat ze – zoals ook hier iedere zondag gebeurt – voorgelezen zouden worden in de zondagse eucharistie, tijdens de woorddienst van de wekelijkse mis. Met hun verhalen wilden de evangelisten enthousiast en gelovig vertellen over Jezus. 0ver wie hij was. Over wat hij gezegd en gedaan had. Over wat er uiteindelijk met hem gebeurd was. Vandaag gaat het evangelie precies over die vraag: wie is die Jezus toch?

Lees meer

19de Zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 13-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Toen ik een jaar of tien geleden in een Indiaas dorp woonde, betekende onweer maar één ding: stroomuitval. De elektriciteit viel dan uit, waardoor het dorp in een angstaanjagende duisternis achterbleef. Ik herinner me die uren nog levendig - een dans van bliksemschichten die angst op gezichten fotografeerde. Elke beweging in mijn eigen huis werd een gewaagd avontuur. Van kamer naar kamer gaan, vooral de verraderlijke tocht naar de badkamer, voelde alsof ik me op een slagveld in oorlogstijd begaf. Mijn bewegingen waren berekend voorzichtig, de angst voelbaar. Ik vertrouwde erop dat mijn ouders de moed zouden opbrengen om te bewegen. 

Lees meer

Gedaanteverandering van de Heer

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Mt. 17:1-9

Het zijn de schilderijen en de mozaïeken die ons dreigen op een dwaalspoor te brengen. Zoals de verrijzenis vaak wordt afgebeeld als Jezus die levend en wel uit het graf stapt, zo krijgen we vandaag een gelijkaardig verhaal. Jezus’ kleren zijn schitterend wit, zijn gezicht straalt en hij bevindt zich in het gezelschap van Mozes en Elia de twee steunpilaren na de joodse traditie.

Lees meer...

Onze preken

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

S'inscrire à la newsletter

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités des Dominicains de Belgique

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicanen te Knokke.