Zesde Paaszondag - Jezus ter harte nemen

Georges Devinck
Zondag 23 mei

Vandaag horen we een typisch  Johannesverhaal, waarin hij op zoek gaat naar de kern van Jezus’ leven en hij tevens de diepe verbondenheid belicht tussen Vader, Zoon en heilige Geest.  Hij verwoordt, hoe Jezus leeft uit een geheim van diepe geborgenheid, eigen aan zijn onvervreemdbare identiteit, aan die Bron zal Jezus zijn bestaan en zijn opdracht voeden. Met die zoektocht naar Jezus’ identiteit ontsluit Johannes tevens de bron van ons christen zijn ‘wie is Jezus en hoe verhoudt hij zich tot God. ..En vandaag  openbaart Jezus zichzelf aan de leerlingen: ‘  Ik ben in de Vader en de Vader  is in mij,  wie mij gezien heeft,  heeft de Vader gezien.

En al hoewel de leerlingen Jezus hadden meegemaakt, was het blijkbaar geen evidentie om zijn opdracht en zending  juist  in te schatten.  Vragen van toen blijken  deze van nu! Het is inderdaad niet verwonderlijk dat in onze tijd , waarin rationaliteit de hele samenleving doordesemt, het een heuse uitdaging is om  nog te kiezen voor christen-zijn als de weg naar God… Een God die ontsnapt aan onze waarneembaarheid, die daarenboven vakkundig uit ons openbaar leven wordt gewist en die alleen te kennen is via het geloof in Jezus’ woord, het is echt niet zo vanzelfsprekend.  Waar het christendom vroeger gemeengoed was, worden we vandaag uitgedaagd, om op zoek te gaan naar de fundamenten van ons geloof… Maar  om die opdracht aan te kunnen, stelt Jezus,  ons Zijn vrede, zijn liefde en de heilige Geest ter beschikking.

Zijn vrede is niet zomaar een dagelijkse groet, het is een vrede die ons doet leven in harmonie met ons zelf, met elkaar en met God,… het is een gecumuleerde verzamelnaam voor alle geluk in Gods aanwezigheid. Die vrede mondt uit in recht voor allen,  als een vreugdevolle weg ten leven.

Daarnaast is er de liefde, waarin we geraakt worden door het appèl van de ander, zodat ons horen luisteren wordt en ons kijken zien, dan wordt onze liefde een kracht om het leven te benaderen met een hart  Het is een liefde, die ons doet op zoek gaan naar de waarde van imperfectie, om van daaruit- in kwetsbaarheid- te groeien naar meer en beter mens zijn. Die liefde heerst niet, maar dient. Ze kent geen wrok, maar kan vergeven, om de kans op nieuw leven te koesteren    

In de belichaming van die liefde, ontdekken we wat het betekent ; Jezus beminnen en zijn woord ter harte nemen  En  in de intimiteit van die liefdesrelatie komt God naar ons toe, … opdat we echt zouden leven.

En om die levenshouding te bestendigen is de Geest nodig, want Jezus lief hebben is geen oppervlakkige wegebbende emotie maar een  opdracht van dagdagelijkse trouw. . Die Geest van waarheid zal ons doen begrijpen dat Jezus  de taal bij is waarin we God verstaan ‘ Die Geest heeft te maken  met luisteren naar elkaar, om in verbondenheid, zorg te dragen voor alle mensen en voor de aarde die ons is toevertrouwd. Dan zal God herkenbaar worden in onze daden van liefde en genegenheid . en zal die ene God bij ons komen inwonen en andere, betere mensen van ons maken,… mensen van liefde,… om te beminnen en om bemind te worden, …net als Jezus.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2