Hemelvaart

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 13-05-2021
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Lieve mensen,

Bij het begin van mijn pastoor zijn te Genk in het jaar 2001 ging samen met de scouts groep van onze parochie op kamp in Italië. 
Op een dag had de leiding beslist een klein bergje te beklimmen op de plaats waar onze kampplaats was. Het was heel steil en iedereen mocht mee naar boven gaan. Jonge scouts gingen niet mee naar boven. Ik was de oudste van de groep en ik ben ook naar boven gegaan. Heel langzaam maar geleidelijk aan kwam ik dichterbij de top. Het laatste stukje was het steilste en het moeilijkste maar dankzij de hulp van de leiding die al boven was, kon ik ook de top bereiken.

De leiding van de scouts feliciteerde mij met mijn volharding tot het einde toe. Dat is je volledig geven.
Een berg opgaan in de Bijbel is iets speciaals. Aartsvader Abraham ging de berg op. Mozes ging de berg op.
Berg beklimmen = een beweging naar boven toe: naar God toe. De leerlingen gingen de berg op. Jezus had het hun opgedragen.
Zoals Abraham, zoals Mozes kregen ze eenzelfde opdracht. We horen Jezus’ woord van openbaring: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Eerste tafereel van geloof. Als christen zijn we blijvend op zoek naar Gods – ontmoeting.   En eens gevonden, mogen we steeds op God vertrouwen. God is met ons, Hij laat ons niet alleen. Hij blijft met ons.

Het tweede tafereel is: Als christen zijn wij biddende mensen en al biddend kunnen wij tot inkeer komen en Gods Woord in ons opnemen. Jezus' woord is zijn zending: Hij gaf zijn leerlingen de opdracht in de wereld te gaan en het goede nieuws te prediken in alle landen en iedereen tot zijn volgelingen te maken. Doop en leer hun te onderhouden wat Ik u bevolen heb. Bij de daad van aanbidding hoort ook de zending van verkondiging en dienstbaarheid.

Het tweede tafereel van Hemelvaart: een tafereel van liefde:
het eerste gebod dat van aanbidding en het tweede daaraan gelijk dat van de broederlijke liefde Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.

Derde tafereel: sommigen twijfelden. De leerlingen hebben Jezus gekend en toch twijfelen ze. Wij hebben Jezus niet persoonlijk gezien, maar we hebben al zovele schitterende voorbeelden gezien van gelovige mensen. Pater Damiaan is er één van.  Het is eigen aan ons geloof. Je mag twijfelen. Twijfel en angst is een zeer menselijk iets en het is zeer belangrijk dit te onderkennen om te weten hoe we in het leven staan.  Onze meest nabije geliefde is Jezus,  we mogen Hem vertellen van ons willen en niet kunnen, van onze  onmacht en pijn. We mogen Hem vragen om kracht. Begrijpen we wel wat een intens geschenk we hier hebben als christen.

Jezus is onze meest nabij geliefde die we alles mogen vertellen, die ons vergiffenis schenkt. ’Hij zond hen de kracht van Zijn Heilige Geest. Jezus gaf onderricht drie jaar lang. Hij genas zieken. Hij was verrezen uit de dood, maar dit was niet genoeg. Ga op weg zei Hij. De apostelen en ook wij, moeten geloven dat God altijd bij ons is en dat we aanspraak mogen maken op de kracht van de Heilige Geest en dat we dus geen angst moeten hebben. Door de kracht van de Geest worden we aangemoedigd en gesterkt om effectief en vruchtbaar te zijn voor het getuigenis van onze Heer Jezus Christus.  Jezus Christus gaf een belofte.

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg ik ben bij U. Alle volgelingen ontvingen een goddelijke kracht dat hen veranderde van bange mensen tot vurige getuigen voor Christus omdat ze in Hem geloofden. Hun getuigenis moest de wereldgeschiedenis veranderen. Door ons geloof in Jezus is deze zelfde, alomvattende en alomtegenwoordige kracht, ook beschikbaar voor ons om een leven mogelijk te maken dat heilig
en vruchtbaar is, om zo te kunnen getuigen aan onze medemensen van ons geloof in Jezus Christus. We moeten niet in de geest van de wereld leven, maar in de Geest die van God komt.  Door ons geloof in Christus, is Hij met ons, alle dagen en mogen we Hem vragen ons leven te leiden. Christus zelf, is levend in ons, die ons de nodige kracht geeft door Zijn H. Geest.

Onze angsten en twijfels leggen we in Zijn handen , zoals de apostelen deden. 

Ik ben met U tot aan de voleinding van de wereld
Het derde tafereel van Hemelvaart is het tafereel van de hoop Vol vertrouwen kijken wij naar de toekomst. Hij heeft ons de weg gebaand om een leven te leiden zoals Hij. Een leven van geloof, van liefde en van hoop. Dat heeft Hij ons toevertrouwd.  Ik ben met tot aan de voleinding der tijden,  dus altijd.  De apostelen waren geïnspireerd door de H. Geest om  de ware toedracht van het woord van God te begrijpen, een continu groeiproces, geleid door de Heilige Geest. Ook wij zijn allemaal uitgenodigd om te blijven getuigen van ons christen zijn.

Wij hebben de opdracht te getuigen van Jezus Christus, die steeds met ons mee wandelt. En ons de kracht heeft om zoveel mogelijk mensen te informeren: Jezus leeft.  Blijf getuigen van je christen zijn: het is ons aller opdracht. 
Inspiratie bij Bob Verlact en bij  Paul Schollaert

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Onze preken

  • 1
  • 2

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij doen ons best om u verder te helpen.

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message