28ste Zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 10-10-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

Jezus spreekt wel heel radicale woorden tot de man die bij hem komt. Er kan geen sprake van zijn deze aanbevelingen vandaag in praktijk te willen brengen. Alles achterlaten, bezittingen uitdelen, breken met de familie. Het betekent complete chaos; de instorting van het familiaal leven. Wie zorgt er voor brood op de plank. Wie brengt de kinderen naar school. Het elementaire sociaal weefsel van gezin en familie wordt totaal ondergraven. Realistisch kun je zoiets niet noemen.  

Die radicale eisen van het evangelie in praktijk brengen kan maar wanneer men zich uit het gewone leven terugtrekt. Wanneer men in afzondering gaat leven: beschermd en afgeschermd van het gewone leven, zoals dat bij sommige kloosterlingen het geval is. Zij creëren een eigen, aparte, ietwat artificiële wereld. Met een muur er om heen. Niet geschikt voor gewone mensen.

Anderzijds voelen we ons wél thuis bij de vraag die de rijke man aan Jezus stelt : “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven”. Met eeuwig leven bedoelt hij niet een leven waar geen eind aan komt, maar hij vraagt naar het volle leven is, het leven in volheid. Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. En dan volgt er eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Jezus zegt niet dat wij heelder dagen allerlei gebeden moeten afdreunen Hij houdt geen pleidooi voor het kloosterleven, als de veiligste weg naar de hemel, hij maant niet aan om op  bedevaart te gaan of boete te doen. Hij verwijst gewoon naar de gekende geboden. Deze hebben uitsluitend te maken met de relaties met onze medemensen. Niet moorden of stelen, respect hebben voor ieders geaardheid, niemand te kort doen, vader en moeder eren. Dat heeft die mens die bij Jezus komt altijd trouw nageleefd. Maar blijkbaar wil hij iets meer.

Wat Jezus dan als advies meegeeft is voor die mens onhaalbaar. Stel je maar even in zijn plaats. De man heeft nu eenmaal zijn maatschappelijke positie, zijn afkomst, zijn familiale context. Hij heeft veel bezittingen. En misschien is daar helemaal niets mis mee! Wie zal het zeggen? Hij toont in elk geval zijn goede wil, zijn positieve intentie. We weten ook niet hoe hij zijn leven verder organiseert. De beslissing en verantwoordelijkheid wordt aan hem overgelaten.

Dit is één van de bevrijdende kenmerken van Jezus’ optreden. Hij respecteert de vrije keuze van de mens. Tegelijk doet hij beroep op zijn zin voor verantwoordelijkheid. Want die gaan onlosmakelijk samen. Ook wij staan in die situatie. Ook wij hebben bezittingen. Sommige meer dan andere. En ook wij maken keuzes. Willens nillens. Het is te zien aan heel onze levensstijl. En we beseffen dat alle keuzes tellen. Zowel de kleine als de grote. Want de keuzes die we maken tonen wat ons echt ter harte gaat. Jezus maakt mensen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft alleen enkele zaadjes gestrooid. En die zijn natuurlijk veelzeggend

Dit blijkt met name uit de inleiding van het gesprek dat Jezus heeft met die rijke mens. De man noemt Jezus: goede meester, waarop Jezus repliceert: wat noemt ge mij goed? Niemand is goed, behalve God. Voor ons klinkt dat misschien vreemd, maar voor joodse oren roept dit een heel duidelijke betekenis op. Het is een verwijzing naar het centrale gebod dat God nergens anders ontdekt wordt dan in de relatie met medemensen. Daarom bidt hij dagelijks “Sjema Yisrael”: Hoor Israel, de Heer uw God is de enige.

Er zijn namelijk vele goden die mensen in de ban houden, goden die door mensen aanbeden worden. Dat is in deze tijd zeker het geval met de vrijheid. De vrijheid wordt zonder meer geprezen als de absolute en hoogste waarde. Naast geld en bezittingen wordt de vrijheid als hoogste goed vereerd en aanbeden. Mijn vrijheid, de zelfbeschikking over mijn lichaam, mijn gezondheid, mijn toekomst, mijn levenseinde, de vrijheid zonder enige limiet, de vrijheid die alle grenzen overstijgt, die het “ik” absoluut stelt, waarvoor alles moet wijken. Vandaag verwijst Jezus naar de Ene die ons gehoor verdient. Sjema Yisrael: de heer is de enige. Wij hebben die Ene nodig die alle andere waarden in perspectief plaatst. Vrijheid is maar menselijk wanneer ze samen gaat met verantwoordelijkheid.

Daarom vinden gelovigen het nodig om elke dag te bidden om de stem van hun geweten te horen. Wanneer Jezus de geboden opsomt komt de naam van God daar niet in voor. Hij blijft evenwel aanwezig op de achtergrond: als de stem die onze verantwoordelijkheid aanspreekt. Aan die uitdaging kan niemand ontkomen.

 

.

 

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2