Paaswake

Auteur: Francis Akkara
Datum: 16-04-2022
Liturgische tijd: Paastriduum
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Gen.1,1-2,2 | Ex.14,15-15,1 | Jes.55,1-11 | Rom.6, 3-11 | Luc.24, 1-12

 

Wat zoekt ge de levende bij de doden?

Beste vrienden

Gewoonlijk is het heel moeilijk om iets te geloven, tenzij en totdat je het hebt meegemaakt of op de plaats bent geweest waar het gebeurde. Anders gaan we meestal twijfelen aan het feit dat iemand anders ons voorlegt. Ik herinner me nog dat we tijdens ons noviciaat, rond het feest van de H. Dominicus, mensen die ons goed gezind waren en ook de buren voor een diner hadden uitgenodigd. We moesten de zaal klaarmaken met tafels uit de refter om meer mensen te kunnen ontvangen bij de voorbereiding. De tafel die verplaatst moest worden, bestond uit twee delen: de bovenste plank en de poten. We moesten beide van elkaar scheiden om de tafel door de deur en vervolgens in de hal te krijgen. We haalden twee tafels uit elkaar en brachten eerst de planken en daarna de poten. Toen we de plank terug op de poten plaatsten, realiseerden we ons dat we de verkeerde plank op de verkeerde poten hadden geplaatst. Dus haalden we de plank er terug af. Maar terwijl we de plank weghaalden, kwam een andere broeder de hal binnenlopen en begon ons ervan te overtuigen dat de plank voor die poten was. Hij had het ons niet zien uitproberen. We bleven benadrukken dat het niet zo was. Hij was zo onvermurwbaar dat we besloten hem te laten zien wat we hem probeerden te vertellen. Toen hij zag dat de twee niet overeenkwamen, werd hij rustig en aanvaardde het feit. 

Beste vrienden

In het Evangelie zien wij een zeer gelijksoortig gedrag bij de apostelen, toen Maria van de engel te horen kreeg dat de Heer was opgestaan, ging zij heen en vertelde het aan de leerlingen van Jezus. Maar de discipelen geloofden haar niet. Zij wilden zien wat er gebeurd was .De discipelen konden niet begrijpen wat er gebeurde, hoewel zij geloofden dat de Heer was opgestaan. Zij konden de onmetelijkheid niet bevatten van wat er zojuist was gebeurd. Pas wanneer zij zich bewust worden van de onvoorwaardelijke liefde die de Heer ons op de dag van Pinksteren heeft betoond, worden zij vervuld door de Heilige Geest.

En zoals de engel die aan de vrouwen bij het graf vroeg: Wat zoekt ge de levende bij de doden? Wij beginnen vaak Jezus te zoeken door te kijken en te lezen in boeken. Wij proberen de verrezen Heer te begrijpen door deze graven, maar er zijn levende boeken om ons heen die gelezen moeten worden. De levende boeken van mensen die op dit moment om ons heen leven. Het Evangelie zegt dat de discipelen Jezus begonnen te zoeken in het graf. Missen wij de opgestane Heer in ons dagelijks leven? De opgestane Heer leeft waarschijnlijk in leden van onze familie om ons heen, onze confraters om ons heen, en de ander zoekt misschien de opgestane Heer in ons. Maar een sluier van onzekerheden en wantrouwen leidt ons terug naar het zoeken naar Jezus in onze lege graven van onszelf. Pas als we onze ogen opheffen en de ander zien, vinden we Jezus levend onder de levenden, en via hen zien we de verrezen Heer als wonend in mij.

Vandaag zijn we in de 21e eeuw. Vele jaren geleden kwam Jezus naar deze wereld. Hij stond op uit de dood en steeg op naar de hemel. Ik was er niet bij toen dat gebeurde, en daarom ga ook ik, net als de discipel en de broeder die er onvermurwbaar op uit waren om zelf op zoek te gaan, op zoek naar de verrezen Heer. Maar waar ga ik heen? Ga ik naar het lege graf waar de Heer begraven is om het te zien en te geloven? Ik denk niet dat het mijn verlangen zal beantwoorden. Waar moet ik dan heen, waar vind ik de opgestane Heer. Alles wat ik krijg zijn verhalen die van oudsher verteld worden. Ik wil de opgestane Heer nu met Pasen zien. Maar waarom zoek ik dan de Heer in het lege graf van mijzelf? Waarom probeer ik te geloven, kijkend naar het lege graf van mezelf gevuld met angst, wanhoop, eenzaamheid. Hij is daar niet meer, maar Hij is opgestaan om onder de levenden te zijn. De Heer is opgestaan uit de dood om die leegte te vullen waar eenzaamheid is. Waar haat is, is hij opgestaan om vrede te brengen. Waar wanhoop is, is hij opgestaan om ons hoop geven. Hij is niet langer in het lege graf in Jeruzalem, maar hij is gegroeid om onze harten te vullen met zijn onvoorwaardelijke liefde. Daarom moeten we zien en geloven. Zien en geloven in de mensen om ons heen, want zij zijn het bewijs van de opgestane Heer waar de Heer ons deze Pasen op wijst. Amen.

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2