Maria, moeder van God

Auteur: Philippe Henne
Datum: 01-01-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023


Liefde broeders en zusters,
Het is een beetje vreemd en verbazend
dat wij met het nieuwe jaar beginnen
met een feest dat aan Maria toegewijd is.
Het is tamelijk nieuw
omdat het eerst sinds Vatican II het zo is,
met een feest aan Maria het Nieuwjaar te beginnen,
en bijzonder met een feest aan Maria
die als Moeder Gods gebeden wordt.


Wat betekent dit voor ons vandaag en voor het ganse jaar?
Om dit beter te verstaan mogen wij ten eerste
de titel van Maria als Ster der zee beschouwen.
Wat betenkent dit voor ons die geen vissers zijn?
Wij moeten ten eerste een verschil maken
tussen de vuurtoren en een ster.
De vuurtoren staat bij de ingang van een haven of langs de kust.
Hij blijft altijd op de aarde. Een ster in tegendeel is in de hemel.
Wij moeten onze ogen naar boven richten om hem te kunnen zien.
En dat is wel een groot verschil.
Met een vuurtoren blijven wij altijd op het vlak van onze wereld.
Met een ster zijn wij uitgenodig om iets nieuws te ontdekken
dat boven ons straalt.
En het is heel belangrijk dit altijd in ons geest te bewaren.
Wij zijn niet tot een aardse leven beperkt,
maar tot een uitzonderlijk leven uitgenodigd,
een leven dat boven ons staat, maar dat doch in onze eigen natuur is.
De zwarte wolken van ons dagelijkse leven kunnen ons uitzicht beperken. Het licht van ons eigen eeuwige leven blijft bestaan.
Wij zijn niet gelijk een schip verloren in het midden van een storm.
Wij zijn veel meer gelijk een manschap
Dat naar hetzelfde doel streeft : gelukkig te zijn.
En het licht van de ster der zee toont ons de weg.
Maar Maria is veel meer dan een koude ster,
Want een ster blijft altijd koud en onverschillig.
Een schip kan met zijn manschap zinken,
de ster blijft stralen zonder door een schipbreuk gestoord te worden.
In tegendeel, Maria zorgt en waakt voor ons altijd.
Ze is bekommerd over ons.
Ze bidt voor ons en haar gebed is gelijk een hand
die onze tranen droogt,
die ons helpt opnieuw op te staan
als wij op de grond gevallen zijn.
Ze moedigt ons aan op de weg van ons dagelijks leven
omdat zij een beeld van de kerk is.
Als wij hier zijn tezamen, bidden wij niet voor ons alleen,
omdat ons gebed een gezamenlijk gebed is
dat ieder van ons ondersteunt.
En het gebed van Maria is bijzonder
omdat zij Jezus gedragen had.
En wij zullen ook straks het lichaam van Jezus dragen
omdat wij de heilige communie zullen krijgen.
Zoals Maria het licht van haar zoon in haar eigen lichaam had laten stralen, op dezelfde manier kunnen wij ook het licht van de liefde Gods in ons laten stralen, voor ons en voor de anderen.
Mogen wij dus zoals Maria worden, licht voor de anderen
om hen de weg naar God te tonen
en zo altijd in het licht van zijn stralende liefde blijven.
    Gelukkig nieuwjaar.

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2