32ste zondag door het jaar

Auteur: Kiran Joy
Datum: 12-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: W.6, 12-16 | 1 Tes.4, 13-18 of 13-15 | Mt.25, 1-13

 

Nog maar een paar dagen geleden werd ons land getroffen door een zware storm. Hoeveel van ons waren er echt op voorbereid? Veel van onze plannen werden verstoord - onze reizen, bezoekjes aan parken, conferenties. We moesten het plan annuleren om het kerkhof van Borsbeek te bezoeken om voor onze overleden broeders te bidden. Natuurlijk zijn de voorspellingen tegenwoordig vrij goed, we worden altijd van tevoren gewaarschuwd en meestal kunnen we onze planning daarop aanpassen. Maar het leven geeft ons niet altijd die luxe. Soms komt de regen zonder waarschuwing op ons neer.

In het evangelie van vandaag worden we aan deze onzekerheid herinnerd met de woorden: " Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur". (Mt 25,13)

Het gaat er niet om wie wakker blijft of in slaap valt - want dat doen we uiteindelijk allemaal. Waar het echt om gaat is hoe we reageren als we wakker worden. Wie van ons is echt voorbereid? Duidelijk niet sommige bruidsmeisjes die olie moesten lenen voor hun lampen. Ze waren klaar voor de bruidegom, maar... niet klaar voor zijn vertraging.

Deze gelijkenis daagt ons uit om na te denken over hoe we voorbereid zijn op de onvoorspelbaarheid van het leven. Zijn we voorbereid op vertragingen, uitdagingen en onvoorziene beproevingen die het leven met zich mee kan brengen? We worden gewaarschuwd dat er bepaalde dingen zijn die niet geleend kunnen worden.  De dwaze bruidsmeisjes ontdekten dit toen ze op het laatste moment olie wilden lenen.  Een mens kan een relatie met God niet lenen; die moet hij bezitten. Een mens kan geen karakter lenen; hij moet ermee bekleed zijn. We kunnen niet altijd leven van het geestelijke kapitaal dat anderen hebben vergaard. Er zijn bepaalde dingen die we voor onszelf moeten winnen of bezitten, want we kunnen ze niet van anderen lenen.

We bevinden ons in de rol van zowel domme als verstandige bruidsmeisjes, hoe klaar zijn we voor de vertragingen in het leven, voor de onverwachte gebeurtenissen in het leven? Echte paraatheid betekent vasthouden aan ons geloof, zelfs in de donkerste uren. Het betekent blijven hopen, dienen, bidden en geduldig wachten op de vervulling van Gods beloften. Dergelijke trouw vereist volharding en de echte test komt vaak tijdens de lange vertragingen wanneer onze geestelijke reserves uitgeput raken.

Velen van ons kunnen dit voor een korte tijd. Een vredestichter zijn voor één dag is niet zo veeleisend als een vredestichter zijn jaar na jaar wanneer de vijandigheid steeds opnieuw uitbreekt. Mensen die trouw en vreugdevol de daklozen dienen, zelfs wanneer hun inspanningen weinig effect lijken te hebben, doen dit met een blijvend geduld, net als zij die wachten op een bruidegom wiens komst aanhoudend wordt uitgesteld. Het is in het lange vertragen dat de olie opraakt.

Wat gebeurt er als de olie opraakt? Het geleidelijke verval van ons christelijke leven is vaak als een langzaam lek, dat ontstaat doordat we geleend geloof en geleende gaven gebruiken in plaats van ze zelf te bezitten. De wijze bruidsmeisjes maakten de balans op van hun bronnen en wij zouden hetzelfde moeten doen. Het is essentieel om regelmatig de staat van onze geestelijke reserves te controleren, om er zeker van te zijn dat we het duurzame geloof, de voorzichtigheid en de hoopvolheid bezitten die nodig zijn voor de uitdagingen die het leven kan bieden. Gebruiken en koesteren we deze gaven actief, of hebben we ze alleen maar geleend en laten we ze liggen tot we ze nodig hebben?

De recente storm is een waardevolle les in onvoorbereidheid en herinnert ons eraan dat we altijd op geleende tijd leven. Laten we er dus naar streven om te zijn als de wijze bruidsmeisjes, door ervoor te zorgen dat we de essentiële kwaliteiten bezitten die nodig zijn voor een leven van duurzaam geloof, hoop en liefde. Zo kunnen we de onvoorspelbare stormen van het leven weerstaan met veerkracht en gratie, altijd klaar om de uitdagingen aan te gaan die op ons pad kunnen komen.

Moge de genade van God ons helpen om echt voorbereid te zijn op het onverwachte en mogen we helder schijnen met het licht van geloof, zelfs wanneer de nacht het donkerst is. Amen.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2