2de zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 14-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: 1 Sam.3, 3b-10.19 | 1 Kor.6, 13c-15a.17-20 | Jo.1, 35-42

 

In de leraarskamer van de school waar ik werk hoorde ik recent nog eens een zeldzame ‘bijbelvaste’ humoristische uitspraak. Toen een collega een verzoek eerder als een bevel formuleerde, reageerde de aangesproken collega met de uitspraak: “Spreek Heer, uw dienaar luistert!”. Een blijk van onderdanige onderwerping, zij het in dit geval met een ironische knipoog. De uitspraak “Spreek, uw dienaar luistert.” hoorden we in de eerste lezing uit de mond van de jonge Samuël die hiermee antwoordt op de stem van de Heer die sprak in de stilte van de nacht. 

Al kan ik de humor waarderen, toch klopt het niet dat gelovige gehoorzaamheid een soort blinde onderwerping aan een bevel veronderstelt. Van Timothy Radcliffe is me volgend citaat bijgebleven: “De gehoorzaamheid van geloof heeft meer weg van het verwachtingsvol luisteren naar een strijkkwartet van Beethoven dan van het gehoorzamen van een politieagent.” 

Lees meer

Feest van de Openbaring

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 07-01-2024
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Jes.60, 1-6 | Ef.3, 2-3.5-6 | Mt.2, 1-12

 

Licht voor alle volkeren

De evangelist Mattheüs schreef zijn evangelie in Noord Galilea of Zuid Syrië voor een gemengde groep van Joodse en heidense bekeerlingen. Alhoewel zijn uitgangspunt het Jodendom was, was zijn bekommernis aan te tonen dat deze Jezus en zijn boodschap belangrijk was voor alle mensen wat hun cultuur en sociale context ook mochten zijn. Daarbij heeft men altijd erop gewezen dat dit evangelie werd geschreven voor liturgisch gebruik. Dat alles speelt op de achtergrond mee als Mattheüs zijn verhaal over de kindertijd van Jezus brengt. Heidense astrologen bezoeken dit Joodse kind en knielen eerbiedig neer terwijl ze geschenken aanbieden.

Vermoedelijk kwamen ze uit Babylonië, want dat was in die tijd beroemd om zijn astrologen.  Die waren ervan overtuigd dat de micro- en de macrokosmos één geheel vormden. Elke ster aan de hemel was daarom verbonden met een ziel op aarde, een bijzonder heldere ster wees op de geboorte van een bijzonder mens. Zo  werd verteld dat toen keizer Augustus werd geboren astrologen hem gingen begroeten, omdat ze een bijzondere ster hadden waargenomen. Mattheüs kende dit verhaal en gebruikt het om zijn boodschap over Jezus uit te drukken. Het verhaal van de drie wijzen is daarom een evangelische midrasj, een gelovige verwerking van het leven van Jezus. Daarbij zijn opvallende details.

Lees meer

Heilige familie

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 31-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Gn.15, 1-6; 21, 1-3 | Sir.3, 2-6.12-14 | Hebr.11, 8, 1112.17-19 | Lc.2, 22-40 of 22, 39-40

 

‘Hoe kan je geloven dat de Messias is gekomen? Kijk naar onze wereld, die is toch niet verlost?’

Het zijn vragen van Abraham Wenger. Een Antwerpse jood die twee en een half jaar Auschwitz overleefd heeft ‘dank zij’ het werken in de nachtploeg van Birkenau. De enige langdurige gevangenen die Auschwitz overleefden waren de dwangarbeiders van de nachtploeg omdat de bewakers ’s nachts te moe waren om de gevangenen te geselen.

Hoe kan je geloven dat de Messias is gekomen? Kijk naar onze wereld, die is toch niet verlost?

Kijk naar de vele oorlogsgebieden, kijk naar Gaza waar in naam van Israëls nationale veiligheid en met misbruik van de joodse geschiedenis het Palestijnse volk geslachtofferd wordt op het altaar van geopolitieke en economische belangen.

Hoe kan je geloven dat de Messias is gekomen?

Lees meer

Kerstmis

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 25-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024

We beleven dramatische tijden. De vrede waarin we ons decennia lang in West Europa geborgen wisten is niet langer vanzelfsprekend. Het oorlogsgeweld schuift onze richting op. De spanning tussen de grootmachten neemt toe. Vandaag voelen we ons nog veilig. Maar er is ook groeiende onzekerheid.  

Lees meer...

4e zondag van de Advent

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Lc 1, 26-38

 “Alles begint bij luisteren”. Zo klinkt het steevast als aankondiging van het VRT radionieuws in Vlaanderen. Luisteren vergt aandacht. Kritische aandacht. Fake news loert om elke hoek. Betrouwbare informatie is van kapitaal belang. Het richt ons leven in de richting van de hoop of van het cynisme.

Lees meer...

Nachtmis Kerstmis

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.9, 1-3.5-6 | Tit.2, 11-14 | Lc.2, 1-14

 

 Een omgekeerd scheppingsverhaal  (Lc. 2,1-14)

Toen God besloot om zelf zijn Koninkrijk naar de mensen te brengen, opteerde hij niet voor een grootse entree.

Of deed Hij dat juist wel? Is het niet groots dat Hij als mensenkind in de wereld kwam? Die onbegrensde God neemt de grenzen van een mensenleven aan, en wordt op die manier voor mensen herken­baar. Die gans andere, ongrijpbare God wordt voor ons deels be­grijp­baar.

Het verhaal van Kerstmis heeft iets van een omgekeerd scheppingsver­haal. Hij die de mens geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis, wordt nu zelf geboren naar het beeld en de gelijkenis van de mens. Zo wordt God een van ons. Zo kan Hij de mens tot voor­beeld zijn, ervaarbaar, inleef­baar. Zo wil Hij tonen en voor­leven hoe wij, mensen, zijn scheppingsplan kunnen helpen reali­se­ren.

Lees meer

4de zondag van de advent

Auteur: Hendrik van Moorter
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 | Rom.16, 25-27 | Lc.1, 26-38

 

 In het tweede boek van Samuel lezen we het verhaal van David die net zijn vijanden heeft verslagen. Na zijn overwinning stopt hij zijn zwervend bestaan als herder en bouwt zich als bewijs van zijn succes een mooi huis, overtuigd dat God hem de zege bezorgde. Als herders droegen ze God steeds symbolisch mee in een tent. Nu wil hij ook voor God een huis bouwen.
De koning vertelt zijn plan aan de profeest Natan. Die praat de koning eerst naar de mond, maar krijgt ’s nachts van godswege dieper inzicht. Een huis voor God bouwen is een absurd idee. God zelf is de bouwmeester van het leven en van het toekomstige koninkrijk, dat eeuwig zal standhouden. God laat zich niet opsluiten in een menselijk bouwsel. Zelfs niet door de koning van zijn uitverkoren volk die hijzelf heeft aangesteld. Maar ook niet in kerken en tempels, in dogma’s en in de vele godsbeelden; noch in vrome gebeden. Al kan Hij daarin aanwezig zijn. Hij reist mee in het leven van mensen, altijd onderweg. Vooral waar de vanzelfsprekendheid van het leven in het gedrang is en mensen worden gebroken. Daar kan hij bron van nieuw leven zijn.

Lees meer

2e zondag van de Advent

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 10-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11 | 2 Pe. 3, 8-14 | Mc. 1, 1-8

Verleden week zaterdag is de bekende Vlaamse voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert ten grave gedragen. Waarschijnlijk zullen velen onder jullie zich nog haar programma rond het Marcusevangelie herinneren. In haar eentje bracht ze jarenlang, vanaf de tachtiger jaren van vorige eeuw, in stampvolle parochiezaaltjes, grote theaters en kerken, de volledige tekst van Marcus.

Lees meer

3de zondag van de advent

Auteur: Jef Schoenaerts
Datum: 17-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.61, 1-2a.10-11 | 1 Tes.5, 16-24 | Joh.1, 6-8.19-28

 

 “… ne dire rien de moi-même pour te donner à naître”
(Marion Muller-Colard)

Ik laat mij bij de lezing van de evangelietekst leiden door de Franse theologe Marion Muller-Colard.  In haar reflectie staat ze stil bij de vraag die de verontruste priesters aan Johannes stellen: “wie zegt u zelf dat u bent?”    Als we zelf deze vraag voorgeschoteld krijgen, typeren we onszelf vaak met kenmerken als ons beroep, onze afkomst, wat we zoal doen in het leven,…  Zo geven we een beeld van wie we zijn.

Niets van dit alles bij Johannes! Wie hij is, illustreert hij net niét via zijn daden of zijn woorden al zou hij dat met overtuiging kunnen doen.  In eerste instantie  zegt hij wie hij niét is: niét de messias, niét Elia, niét de profeet. Maar zijn belagers dringen aan op een concreter antwoord   Op dat moment komt Johannes tot de kern van zijn identiteit. En die kern ligt vreemd genoeg niet allereerst in eigen daden of woorden maar ligt buiten hem.

Lees meer

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2